Personvern

  Personvernerklæring for Utleggsappen

  Versjon 23.02.2024

  Eier og behandlingsansvarlig

  Logisk Brist AS 
  293 291 392

  Tangveien 8
  3154 Tolvsrød
  Norge

  Kort fortalt

  I Utleggsappen bryr vi oss om personvernet ditt. Derfor har vi alltid ansvaret vårt i tankene når vi behandler personopplysningene dine.

  Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor og hvordan. Erklæringen beskriver også rettighetene du har og hvordan du utøver disse. Du kan kontakte oss på hei@logiskbrist.no.

  1. Begrepsforklaringer

  Kunde: En organisasjon eller et selskap som bruker tjenesten. 

  Bruker: Privatperson eller ansatt hos kunde som bruker tjenesten enten via app eller nettside, for innsending eller godkjenning av utlegg eller administrasjon av tjenesten. Bruk av tjenesten for bruker innebærer tilknytning mot en eller flere kunder som kan motta utlegg.

   

  2. Formål

  Formålet med å behandle dine personopplysninger i Utleggsappen er å digitalisere ulike oppgaver relatert til utlegg, kilometergodtgjørelser og reiser. 

  Hva det betyr i form av hvilke data vi samler inn og behandler, hvordan og hvor vi behandler det, og hvor lenge, er beskrevet nedenfor.

  Det er viktig at du leser dette, da du ved å ta Utleggsappen i bruk, gir oss ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger.

   

  3. Personopplysninger vi lagrer og behandler

  Som behandlingsansvarlig lagrer og behandler vi følgende persondata:

  • Navn og kontaktinformasjon på våre ansatte

  • Kontaktpersoner (e-post, telefonnummer) hos eksisterende og potensielle kunder

  • Personalia til brukere
   Navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, fødselsdato, bankkontonummer

  • Meldinger, e-poster og notater i forbindelse med support og saksbehandling

  • Loggføring av endringer i personopplysninger (hva som ble endret, når og av hvem)

  • Samtykker

  • Utlegg, kjøregodtgjørelser og reiser

  I tillegg lagrer vi basispersonalia og tilgangsinformasjon for våre ansatte og utvalgte eksterne i følgende tjenester:

  • Microsoft 365 for e-postkontoer, kalendere, digitale møter, dokumenter og intranett

  • Slack for internkommunikasjon

  • Notion som arbeidsverktøy

  • Figma som arbeidsverktøy

   

  4. Grunnlag for behandling av personopplysninger

  • Personopplysninger lagres om våre brukere for å kunne tilby tjenesten som beskrevet i formålet. 

  • Personopplysninger lagres om våre ansatte for å kunne oppfylle lovpålagte og kontraktuelle forpliktelser overfor disse, samt for å gi de nødvendige verktøy for å utføre sine arbeidsoppgaver.

  • Personopplysninger lagres om våre kunder og deres kontaktpersoner for å kunne oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser overfor disse.

  • Personopplysninger lagres om potensielle kunder og deres kontaktpersoner for å ivareta vår berettigede interesse om å betjene disse.

   

  5. Hvor lagres og behandles personopplysninger?

  Personopplysninger lagres primært i Utleggsappen. Alle personopplysninger lagres og kommuniseres kryptert. Tjenesten bruker Amazon Web Services EMEA SARL med adresse i Luxembourg som leverandør, med datalagring i Frankfurt, Tyskland.

  I tillegg bruker Utleggsappen følgende underleverandører som tilbyr diverse tilleggstjenester:

  • Vipps AS – brukerautentisering og innlogging

  • TwilioInc – sending av e-post

  • Sveve AS – sending av SMS

  • Stripe Payments Europe Limited – kortbetalinger

  • Unit4 - EHF

  • PowerOffice – EHF og faktura

   

  6. Hvor lenge lagres og behandles personopplysninger?

  Personopplysninger lagres og behandles så lenge det er nødvendig i henhold til den hensikt de har blitt innhentet for. Når det ikke lenger er grunnlag for å behandle personopplysningene, slettes de uten videre opphold. I tilfeller der det finnes lovpålagte restriksjoner for når sletting kan foregå, kan personopplysninger bli lagret i opp til 5 år.

   

  7. Dine rettigheter som eier av personopplysninger

  Personopplysninger lagres og behandles i henhold til Personopplysningsloven, som inkorporerer EUs general data protectionregulation 2016/679 (GDPR). Dette gir deg som datasubjekt viktige beskyttelser og rettigheter, herunder:

  • Rett til innsyn i egne opplysninger

  • Rett til å kreve endring i registrerte opplysninger

  • Rett til å kreve sletting av egne opplysninger

  • Rett til å klage på behandlingen av personopplysninger (se neste avsnitt)

  Norsk lov gjelder for all behandling av personopplysninger.

   

  8. Klage på behandlingen av personopplysninger

  Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

   

   

   

  Kontakt oss

  Logisk Brist

  hei@logiskbrist.no

  Besøk oss

  Tangveien 8

  3154 Tolvsrød

  Sosiale medier

  InstagramLinkedIn