Standard tjenestevilkår for Utleggsappen

  Versjon 24.02.2024

   

  1. Introduksjon

  Utleggsappener entjeneste som digitaliserer ulike oppgaver relatert til utlegg, kilometergodtgjørelser og reiser. Tjenesten leveres av Logisk Brist AS («Logisk Brist», «vi», «oss», «vår»), og brukes både som en mobilapplikasjon og ved bruk av nettleser. Du finner mer informasjon om Utleggsappen på utleggsappen.no.

   

  Denne avtalen består av vilkårene nedenfor og personvernerklæringen for Utleggsappen (felles benevnt «Avtalen»). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning. Partene i Avtalen er deg som kunde og Logisk Brist AS, Tangveien 8, 3154 Tolvsrød, org.nr. 928 052 648.Du er en fysisk person, ansatt eller autorisert representant for en organisasjon ("du", “kunden”, “brukeren”). Avtalen regulerer din bruk av Utleggsappen og eventuelle relaterte tjenester levert eller tilrettelagt av Logisk Brist AS i Norge, og gjelder for deg som kunde og enhver person du gir tilgang til Utleggsappen.

   

  Enkelte funksjoner i Utleggsappen kan være underlagt ytterligere retningslinjer, vilkår eller regler, som vil bli publisert på Utleggsappens nettside i forbindelse med slike funksjoner. Alle slike tilleggsguideliner, vilkår eller regler, samt Utleggsappens personvernerklæring som tidligere nevnt, er herved inkludert som referanse i denne avtalen. I den grad Logisk Brist behandler personopplysninger om deg som en databehandler, skal vår databehandlingsavtale gjelde og er herved inkludert som referanse og en del herav.

   

  2. Tilsiktet bruk

  Utleggsappen er ment for ikke-kritisk informasjon.

   

  Selv om vi jobber for atUtleggsappen skal være svært pålitelig og tilgjengelig til enhver tid, er tjenesten ikke ment å være tilgjengelig 100% av tiden. Utleggsappen kan være utsatt for sporadiske avbrudd og feil av ulike grunner, også grunner utenfor vår kontroll, inkludert nedetid for tjenesteleverandør og mobilnettavbrudd. Du erkjenner disse begrensningene og godtar at vi ikke er ansvarlige for noen skade eller tap forårsaket av at Utleggsappen ikke fungerer til enhver tid.

   

  3. Standarder, versjoner og distribusjon

  3.1 Internettløsning – webgrensesnitt

  De deler av Utleggsappen som er tilgjengelig via et webbasert grensesnitter laget for å fungere med moderne versjoner av de mest populære internettleserne. Vi kan ikke garantere at eldre versjoner av nettlesere eller alle nettlesere støttes eller vil fungere.

   

  3.2 Operativsystemversjoner – appgrensesnitt

  Utleggsappen sine mobilapplikasjoner er utviklet for å fungere på den nyeste hovedversjonen av operativsystemet til enheten appen skal operere på. Bakoverkompatibilitet etterstrebes, men kan ikke garanteres. Vi garanterer ikke universell kompatibilitet.

   

  3.3 Distribusjonssystemvilkår

  Våre apper gjøres tilgjengelige for brukere gjennom Apples App Store, Google Play og lignende distribusjonssystemer. Eventuelle vilkår satt av distribusjonssystemet gjelder for deg som bruker.

   

  4. Kontoer

  4.1 Kontobruk

  For å bruke Utleggsappen må du registrere deg for en brukerkonto ("Konto") ved å logge inn med Vipps Login og samtykke til deling av opplysninger med oss. Du er ikke påkrevdå samtykke til å dele opplysninger, men ved mangelfulle opplysninger kan deler av tjenesten vi leverer være mangelfull, og vi kan ikke garantere at tjenesten fungerer som annonsert.

   

  Du er ansvarlig for å sørge for at informasjonen om deg som sendes inn blir opprettholdt som nøyaktig, og at din bruk av Utleggsappen ikke bryter noen gjeldende lov eller forskrift, eller vilkårene her, inkludert de som er angitt i seksjon 5.3 (brukerrestriksjoner).

   

  4.2 Konfidensialitet

  Du er helt ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten for innloggingsinformasjon for kontoen og for alle aktiviteter som skjer ved bruk av den aktuelle kontoen.

   

  4.3 Varsling

  Du godtar å umiddelbart varsle oss om eventuell uautorisert bruk, eller mistanke om uautorisert bruk, av kontoen eller andre sikkerhetsbrudd.

  Vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade som oppstår fra din manglende overholdelse av de ovennevnte kravene.

   

  5. Tilgang og lissens til Utleggsappen

  5.1 Tilgang til og bruk av Utleggsappen

  I henhold til denne avtalen gir vi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke Utleggsappen i forbindelse med, og utelukkende for det tiltenkte formålet med Utleggsappen.

   

  5.2 Automatiske programvareoppdateringer

  Du erkjenner at det kan være nødvendig å installere oppdateringer for å bruke Utleggsappen. Du godtar å raskt installere eventuelle oppdateringer vi gir.

   

  5.3 Brukerrestriksjoner

  Rettighetene som gis til deg under denne avtalen er underlagt følgende restriksjoner.

  Du godtar å ikke:

  • Lisensiere, selge, leie ut, lease, overføre, tildele, distribuere, være vert for eller på annen måte kommersielt utnytte Utleggsappen;

  • Modifisere, lage avledede verk av, demontere, reversere kompilere eller reversere konstruere noen del av Utleggsappen;

  • Få tilgang til Utleggsappen for å bygge en lignende eller konkurrerende tjeneste;

  • Kopiere, reprodusere, distribuere, laste ned, vise, publisere eller overføre Utleggsappen (inkludert programvare) i noen form eller på noen måte, unntatt som uttrykkelig angitt i avtalen;

  • Laste opp, overføre eller distribuere datavirus, ormer eller programvare ment for å skade eller endre en datamaskin eller kommunikasjonsnettverk, datamaskin, håndholdt mobil enhet, data, Utleggsappen, eller ethvert annet system, enhet eller eiendom;

  • Forstyrre, avbryte eller forsøke å få uautorisert tilgang til servere eller nettverk som er koblet til Utleggsappen, eller bryte reglene, retningslinjene eller prosedyrene for slike nettverk;

  • Få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) noen del av Utleggsappen med andre midler enn gjennom grensesnittene som er gitt av oss; eller

  • Fjerne, skjule eller endre noen eiendomsrettslige merknader (inkludert opphavsrett og varemerke merknader) som kan være inneholdt i eller vist i forbindelse med Utleggsappen.

   

  5.4 Lovlig bruk

  Du garanterer at du ikke vil bidra med innhold eller på annen måte bruke Utleggsappen på en måte som:

  • Krenker eller bryter immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter, rettigheter til publisitet eller personvern eller andre rettigheter til en tredjepart;

  • Bryter noen lov, statutt, forordning eller regulering;

  • Er skadelig, svindelaktig, villedende, truende, fornærmende, trakasserende, torturøs, ærekrenkende, vulgær, obskøn, eller på annen måte anstøtelig

   

  5.5 Åpen kildekode-programvare

  Visse programvarekoder kan være inkludert i Utleggsappen som er underlagt GNU General Public License (“GPL”) eller andre åpne kildekode-lisenser (“Åpen kildekode-programvare”). Åpen kildekode-programvaren er lisensiert under vilkårene i lisensen som følger slik åpen kildekode-programvare. Ingenting i denne avtalen begrenser dine rettigheter i henhold til, eller gir deg rettigheter som overstyrer, vilkårene og betingelsene i eventuelle gjeldende sluttbrukerlisenser for slik åpen kildekode-programvare.

   

  6. Betalte Tjenester

  6.1 Abonnement

  Utleggsappen tilbyr forskjellige typer abonnement og betalingsmåter. For mer informasjon, se under innstillinger på dashbord for opplysninger om ditt abonnement, priser, forfallsdato og alternative betalingsmåter.

   

  Tilgang til betalte tjenester forutsetter at du registrerer gyldig betalingsinformasjon.

   

  Abonnementet løper fra det tidspunkt du registrerer deg første gang og fornyes løpende frem til du sier opp. Det samme gjelder ved oppgradering og nedgradering. Oppgraderer du midt mellom to betalinger, vil vi fakturere denne perioden forholdsmessig på neste faktura.

   

  Når en bruker legges til,betaler du kun for tiden brukeren har vært aktiv i fakturaperioden. Kunden plikter å følge opp fakturainformasjon, og gi beskjed om dette er feil.

   

  6.2 Betaling

  Betalingen trekkes forskuddsvis hver måned. Det er ditt ansvar å sørge for at du kan betale abonnementet ved fornyelse, og at betalingskortet er gyldig og har dekning. Abonnementet nedgraderes til et gratisabonnement dersom betaling ikke skjer i løpet av 30dager etter fornyelsesdato.

   

  6.3 Forfallsdato og MVA

  Betaling skal skje av deg inkludert gjeldende merverdiavgift eller andre avgifter, innen 21 dager fra fakturadatoen, hvis ikke annet er spesifisert i avtalen.

   

  6.4 For seine betalinger

  For sene betalinger kan det legges til 1% av fakturabeløpet per påbegynt måned, sammensatt kvartalsvis, inntil betaling er utført. Ved 30 dagers betalingsforsinkelse kan vi suspendere tilgangen til tjenesten for deg og alle brukere du har gitt tilgang, og/eller avslutte avtalen. Kansellering eller suspensjon av tilgang kan kun skje forutsatt at du har mottatt minst én skriftlig betalingspåminnelse og en skriftlig melding om mulig kansellering eller suspensjon, med minst 14 dagers varsel.

   

  6.5 Tilbakeholdelse

  Du har ikke rett til å tilbakeholde, beholde eller motregne noen betalinger med mindre ditt krav enten er ubestridt eller gjenstand for en endelig og bindende rettsavgjørelse. Enhver kildeskatt eller skatter med lignende effekt skal kompenseres av deg.

   

  7. Avtalt bruk og begrensninger

  7.1 Pålitelighet til varslinger

  Du anerkjenner at Utleggsappen ikke er ment å være 100% pålitelig eller 100% tilgjengelig. Vi garanterer ikke at du vil motta varslinger innenfor en gitt tid eller i det hele tatt.

   

  7.2 Eierskap til informasjon

  All informasjon som offentlig eller privat er postet eller overført gjennom Utleggappen er det fulle ansvar av personen som slik informasjon stammer fra. Ingen eierskap til slik data overføres til oss ved avtalen. Imidlertid kan vi bruke informasjon overført gjennom Utleggsappentil feilsøking, forbedring og drift av tjenesten.

   

  8. Databehandling og personvern

  8.1 Generelt

  Vi overholder norsk personvernsregulering, som er i samsvar med EU's personvernregulering.

  Vi bryr oss om integriteten og sikkerheten til din personlige informasjon. Imidlertid kan vi ikke garantere at uautoriserte tredjeparter aldri vil kunne overvinne våre sikkerhetstiltak eller bruke din personlige informasjon til upassende formål. I denne forbindelse anerkjenner du at du gir din personlige informasjon på egen risiko.

   

  8.2 Personvernpolicy

  Vennligst se gjennom vår personvernerklæring, som beskriver hvilken informasjon som samles inn og hvordan slik informasjon behandles.

   

  8.3 Tilgang og bruk

  Vi vil ikke få tilgang til eller bruke personopplysninger, unntatt når det er nødvendig for å tilby en Utleggsappen-tjeneste du starter og for å forbedre tjenesten.

   

  8.4 Offentliggjøring

  Vi vil ikke offentliggjøre personopplysninger til noen myndighet, unntatt når det er nødvendig for å overholde loven eller en gyldig og bindende ordre fra en rettshåndhevende etat.

   

  8.5 Våre ansatte

  Vi forhindrer våre ansatte i å behandle brukerdata uten særlig grunnlag. Ansatte er underlagt relevante kontraktsmessige forpliktelser, inkludert forpliktelser angående konfidensialitet, databeskyttelse og datasikkerhet.

   

  8.6 Brukerkontroll over data

  Utleggsappen gir deg mulighet til å selvse, redigereog slette brukerdata i en aktiv konto.

   

  8.7 Brukersamtykke

  Vi har som mål å behandle dine data innenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (samlet "EØS"). Imidlertid kan skyleverandøren flytte data, og det kan være bestemte tjenester som krever overføring av personopplysninger ut av EØS. Slik overføring skal skje i samsvar med vår personvernerklæring. Ved å ta Utleggsappen i bruk gir du oss ditt samtykke til slik internasjonal overføring av data.

  Utleggsappen kan også integreres med tjenester fra tredjeparter for å tilby en forbedret tjeneste til deg. Hvis du tar slike tjenester i bruk, samtykker du hermed i overføringen av personlige og andre data til slike tredjepartstjenesteleverandører.

  Du samtykker også i å motta markedsføringsmateriell, tilbud og annen kommunikasjon fra oss, relatert til tjenester levert av oss.

   

  9. Tredjeparts-leveranser

  9.1 Generelt

  Utleggsappen er avhengig av eller samhandler med tredjepartsprodukter. Disse tredjepartsproduktene er utenfor vår kontroll, men deres drift kan påvirke eller bli påvirket av bruken og påliteligheten til Utleggsappen. Du godtar at:

  1. Bruk og tilgjengelighet av Utleggsappen er avhengig av tredjepartsprodukter og tjenesteleverandører;

  2. Disse tredjepartsproduktene og -tjenestene kan ikke fungere pålitelig 100% av tiden, og de kan påvirke måten Utleggsappen opererer på; og

  3. Vi er ikke ansvarlige for skader og tap på grunn av driften av disse tredjepartsproduktene og Utleggsappen.

   

  9.2 Tredjepartstjenester

  Du anerkjenner at tilgjengeligheten av Utleggsappen er avhengig av forskjellige tredjepartstjenester. Du erkjenner at du er ansvarlig for alle gebyrer som belastes av din internettjenesteleverandør og mobiloperatør i forbindelse med bruk av Utleggsappen.

   

  All bruk av tredjepartstjenester gjort tilgjengelig gjennom Utleggsappen skal skje i samsvar med de aktuelle tredjepartsvilkårene. Vi gir ingen fremstilling eller garanti om påliteligheten eller sikkerheten til en slik tredjepartstjeneste.

   

  10. Ansvar

  10.1 Generelt ansvar

  Partene er ansvarlige for ethvert tap eller skade på grunn av uaktsomhet av enten part, eller enhver part som den instruerer eller representerer.

   

  Du er klar over at programvarebaserte tjenester, som Utleggsappen, er komplekse og ikke vil være feilfrie. Av denne grunn er vi ikke ansvarlige for noe tap eller skade hos deg forårsaket av feil i Utleggsappen, med mindre det er pålagt av obligatorisk lov.

   

  All bruk av Utleggsappen skjer i henhold til avtalen og eventuelle instruksjoner fra oss.

   

  10.2 Begrensning av ansvar

  Partene er ikke ansvarlige for noen indirekte, spesielle, tilfeldige eller andre følgeskader som kan oppstå under utførelsen av avtalen, herunder for tap av fortjeneste, virksomhet, inntekt, goodwill, data eller forventede besparelser.

   

  I den grad noe tap eller skade ble forårsaket av uaktsomhet, er partenes ansvar under alle omstendigheter begrenset til en halvdel av beløpet du betalte i løpet av de foregående 12 månedene.

   

  Begge parter er forpliktet til å begrense omfanget av eventuell skade ved relevante forebyggende tiltak. Vi oppfordrer deg for eksempel til å beholde papirkopier av kvitteringer og andre bilag til slike er registrerti det relevante regnskapssystemet.

   

  10.3 Kundens ansvar

  Tjenesten benyttes på brukerens eget ansvar. Det er brukerens plikt å sørge for at deres data er i overensstemmelse med loven og regnskapsstandarder, og å sjekke nøyaktigheten av all informasjon og resultater produsert av tjenesten. Ulovlig kopiering, endring, eller annen misbruk av tjenesten, inkludert forsøk på uautorisert tilgang, er strengt forbudt. Brukerens tilgangskoder er private og må oppbevares trygt, og det er brukerens ansvar å forhindre uautorisert tilgang og bruk.

   

  Kunden må også sikre at innsendte krav blir mottatt og behandlet rettidig. Det er brukerens ansvar å følge opp at utbetalinger blir gjennomført korrekt.

   

  10.4 Logisk Brists ansvar

  Kunden må varsle om feil, mangler og tap straks og senest innen 14 dager etter at han ble klar over forholdene. Dersom det ikke reklameres innen fristen, mister Kunden sin rett til å gjøre eventuelle misligholdsbeføyelser gjeldende.

   

  Vi vil tilstrebe å rette feil i Tjenesten så raskt som mulig. Dersom feilen medfører at Kundens evne til å bruke Tjenesten er vesentlig redusert, og vi ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, kan Kunden si opp bruksretten til Tjenesten og kreve forholdsmessig refusjon av betalt vederlag (prisavslag). Kunden har ikke rett til reise andre krav mot oss som følge av feil ved Tjenesten.

   

  Utleggsappen er under ingen omstendighet ansvarlig for Kundens indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tap av data eller kunder, forretningsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste eller krav om betaling av skatter eller avgifter. Logisk Brists erstatningsansvar er under alle omstendigheter oppad begrenset til et beløp tilsvarende ett års vederlag for Kundens bruksrett til Tjenesten.

   

  Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet fra vår side.

   

  11. Varighet og oppsigelse

  11.1 Avbestilling

  Enhver part kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning hvis:

  a) en av partene vesentlig misligholder avtalen;

  b) en av partene bruker en del av den andre partens immaterielle rettigheter i strid med vilkårene i avtalen eller en relevant lisens; eller

  c) en av partene misligholder noen av sine forpliktelser under avtalen, og unnlater å rette opp misligholdet innen 30 dager etter at et varsel om mislighold er utstedt av den andre parten.

   

  11.2 Meldinger

  Enhver oppsigelse eller avbestilling av avtaler basert på faktura (se seksjon 6.2.3 og 11.1) må kommuniseres skriftlig til den andre parten og sendes med rekommandert post, e-post eller på annen tilfredsstillende måte som bekrefter mottak av meldingen av autorisert personell. Oppsigelser og/eller avbestillinger skal ledsages av relevant skriftlig informasjon om grunnlaget for avbestillingen.

   

  12. Force majeure

  Partene skal ikke være ansvarlige for noe tap eller skade på grunn av force majeure. Force majeure skal anses å inkludere omstendigheter utenfor partenes kontroll, slik som lovpålagte restriksjoner, avgjørelser fra en domstol eller et statlig organ, farer til sjøs eller i luften; brann, flom, tørke, eksplosjon, sabotasje, ulykke, embargo, opptøyer, sivil uro, mangel på forsyninger, utstyr, materialer, sammenbrudd av utstyr og arbeidskonflikter.

   

  13. Tvister, gjeldende lov og rettssted

  Hvis partene ikke klarer å komme til en forhandlet løsning, vil tvisten bli henvist til Vestfold tingrett som obligatorisk rettssted. Om du er lokalisert i et land som ikke har en bilateral eller multilateral avtale om tvangsfremføring med Norge, skal enhver tvist som oppstår fra avtalen, endelig avgjøres ved voldgift i henhold til reglene for Voldgifts- og tvisteløsningsinstituttet ved Oslo Handelskammer som er gjeldende til enhver tid.

   

  Rettsstedet skal være i Tønsberg, Norge. Voldgiftsdommeren - der det kun vil være en - vil være bundet av bestemmelsene i avtalen og grunnlegge avgjørelsen på norsk lov og rettspraksis.

   

  Partene er enige om at voldgiftsdommeren vil ha fullmakt til å avgjøre alle saker, inkludert voldgiftsegnethet, og tildele alle rettsmidler, inkludert advokathonorar, kostnader og rettferdig lettelse, som er tilgjengelige etter gjeldende lov. Enhver av partene kan håndheve enhver dom avsagt av voldgiftsdommeren i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Partene er videre enige og anerkjenner at voldgift vil være det eneste og endelige rettsmiddelet for enhver tvist mellom partene.

   

  Alle prosedyrer og dokumenter vil forbli strengt konfidensielle.

   

  Under ingen omstendigheter vil FNs konvensjon om kontrakter for den internasjonale salg av varer gjelde for, eller styre, avtalen.

   

  Norsk lov vil uansett være gjeldende.

   

   

   

  Kontakt oss

  Logisk Brist

  hei@logiskbrist.no

  Besøk oss

  Tangveien 8

  3154 Tolvsrød

  Sosiale medier

  InstagramLinkedIn